By using our website, you consent to the use of cookies in accordance with the Cookie Policy.
en
Kategóriák / Termékek

New stuff

„We would like to inform our Customers that in some countries the distribution or possession
of our products may be limited, prohibited or may be subject to a license, so please inform
yourself about the requirements in your country before making a purchase.”

„Chceli by sme informovať našich zákazníkov, že v niektorých krajinách môže byť distribúcia
alebo držba našich produktov obmedzená, zakázaná alebo môže podliehať licencii, preto sa
pred nákupom informujte o požiadavkách vo vašej krajine.”